Ślub konkordatowy i małżeństwo konkordatowe – co to jest?

Ślub konkordatowy i małżeństwo konkordatowe – co to jest?

Ślub konkordatowy i małżeństwo konkordatowe – co to jest?
30 listopada, 2023 No Comments

Niegdyś zawierano małżeństwa cywilne i małżeństwa kościelne, aby odnieść skutek zarówno wobec prawa, jak i wobec Kościoła. Czasy się zmieniły, a z rokiem 1998 nastąpiła możliwość połączenia dwóch ceremonii. Dla wielu osób to spore ułatwienie, inni wciąż rozpamiętują, jak to było, kiedy można było założyć do ślubu dwie suknie. Więcej informacji na temat ślubu konkordatowego i tego, czy jest to lepsza alternatywa, zaprezentujemy w poniższym artykule.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zawrzeć ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy, co to właściwie jest? Odpowiadając na to pytanie, warto zaznaczyć, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ślub konkordatowy wywołuje skutki prawne. By tak się stało, muszą być spełnione dwa warunki. Małżeństwo konkordatowe co to jest i jakie są warunki zawarcia ślubu konkordatowego? Kiedy mężczyzna i kobieta wstępują w związek małżeński, który podlega prawu kościelnemu lub w inny związek wyznaniowy, w obecności duchownego, oświadczą wówczas wolę zawarcia małżeństwa w sposób jednomyślny. Drugi warunek dotyczy sporządzenia aktu małżeńskiego przez urzędnika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Konkordatowy ślub co to? Takie hasła bardzo często wyszukiwane są w sieci. Wiele osób pyta, czy można zawrzeć ślub konkordatowy w Urzędzie Stanu Cywilnego? Niestety, w urzędzie Stanu Cywilnego można jedynie zawrzeć ślub cywilny. Podobnie inne opcje zawarcia małżeństwa, czyli ślub humanistyczny, czy jednostronny nigdy nie będą ślubem konkordatowym.

Kto może zawrzeć ślub konkordatowy?

Zastanawiając się nad tym, kto może skorzystać z opcji, jaką jest konkordatowy ślub, warto wspomnieć, że chodzi o osoby przede wszystkim pełnoletnie. Młodzi wyrażający chęć zawarcia związku małżeńskiego nie mogą być ze sobą spokrewnieni w linii prostej. Opowiadając bliżej, co to jest ślub konkordatowy, można wyszczególnić pewnego rodzaju odstępstwa np. w kwestii pokrewieństwa. Oczywiście tutaj wymagane jest uzyskanie specjalnej zgody na zawarcie małżeństwa. Podobna zgoda musi zostać wydana, kiedy w związek małżeński wchodzi kobieta, która ukończyła dopiero 16 lat. Zawarcie takiego małżeństwa jest możliwe, ale wymaga to więcej starań i formalności do załatwienia.

Ślub konkordatowy co to jest i jak go zawrzeć z obcokrajowcem? Zdarza się, że w związek małżeński wstępują osoby mające inne obywatelstwo. Związek małżeński z obcokrajowcem wymaga przygotowania niezbędnych dokumentów. Ślub konkordatowy wymaga potwierdzenia, że obcokrajowiec może zawrzeć związek małżeński zgodnie z prawem obowiązującym na terenie jego kraju. Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w formie tłumaczonej. Dokument musi być przetłumaczony na język polski oraz uwierzytelniony podpisem tłumacza przysięgłego. Złożenie takich dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego sprawi, że zostanie wystawione zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. Zaświadczenie to ma termin ważności, a konkretniej wystawia się je na okres 6 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zawrzeć ślub konkordatowy?

Co to jest małżeństwo konkordatowe? Zostało to już wyjaśnione wyżej, teraz zajmijmy się formalnościami. Warto podkreślić, że lista dokumentów, jakie należy zorganizować przed wstąpieniem w związek małżeński, konkordatowy, jest dość obszerna. Przede wszystkim trzeba okazać się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Może to być dowód osobisty lub paszport. Okazanie tych dokumentów oczywiście dotyczy nie tylko państwa młodych, ale również ich świadków. Do tego, aby zawrzeć związek małżeński, należy dostarczyć również akty urodzenia narzeczonych. Konkordat małżeństwo wymaga również, aby dostarczyć zaświadczenie z USC, które ma za zadanie stwierdzić, że zgodnie z polskim prawem możliwe jest zawarcie tego związku małżeńskiego. Ponadto młodzi muszą dostarczyć także dokumenty potwierdzające sakrament chrztu i bierzmowania (jeśli wstępuje się w związek małżeński w innej parafii). Ostatnim dokumentem, jakiego nie można pominąć, aby zawrzeć związek małżeński, jest potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich.

Na co się przygotować?

Ślub konkordatowy wiąże się także niejako z opłatami. Należy przygotować się na pokrycie opłaty skarbowej, która jest pierwszą opłatą do uiszczenia podczas przygotowań do zawarcia ślubu konkordatowego. Kolejną opłatę należy przekazać duchownemu. Tutaj koszty mogą się rozdzielać, np. ze względu na obsługę organisty. Przygotować należy się również na opłaty uiszczane ze względu na pozyskanie odpisów aktu małżeństwa. Pierwszy egzemplarz jest darmowy, jednak każdy kolejny wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Oczywiście podsumowując wszystkie koszty związane z organizacją ślubu i wesela inwestycja we wspólne życie jest dość pokaźna, jednak same formalności nie kosztują zbyt wiele. W przypadku opłat, które obowiązują w kościołach, w większości parafiach opłacanych jest “co łaska”, a więc młodzi sami decydują, ile zapłacą księdzu za udzielenie związku małżeńskiego w trybie konkordatowym.

Jeśli planujesz idealne wesele nie powinno na nim zabraknąć DJ-a wodzireja z Bydgoszczy Adama Krajewskiego będącego jednocześnie DJ-em Wodzirejem w Kujawsko Pomorskim, który daje najlepszą oprawę muzyczną w okolicy.

Leave A Comment

Kategorie